تفاوت ضد عفونی و استریل کردن چیست؟

استریل نمودن از نحوه اشعه خورشید به یکسری طریق متفاوت انجام میشود. پلاستیک روشن یا واضح به جهت استریل کردن بوس

توسط ENSANEDIROOOOOOZ در 12 بهمن 1400
استریل نمودن از نحوه اشعه خورشید به یکسری طریق متفاوت انجام میشود. پلاستیک روشن یا واضح به جهت استریل کردن بوسیله خورشید نسبت به پلاستیک مشکی تعیین بهتری است. 2. در صورتی که اصلی خاک گلدان عمل میکنید، لایه زیرین پلاستیک را روی زمین بگذارید و ادغام گلدان را بهطور یکنواخت بر روی قسمت فوقانی پخشکنید، دست کم ۱۵ سانتیمتر از لبههای پلاستیک مسافت بدهید. مقادیر کمتری از خاک معدنی یا این که خاک گلدان در کیسههای پلاستیکی قرار دیتا می شوند و در معرض آفتاب قرار میگیرند. استریل کردن گرمای خشک: در این روش، نمونههای حاوی باکتری در معرض جايگاه حرارت بالا به تیتر نمونه اهمیت شعله ور شدن، سوزاندن یا این که در یک اجاق هوای گرم قرار میگیرند. در صورتی که از کیسههای پلاستیکی استعمال میکنید، آنان را کلیدی خاک پرکنید و محکم ببندید، آنها را در یک مکان آفتابگیر در حیاط قرار دهید. استعمال طولانیمدت از مواد شیمیایی می تواند مقاومت یک بیماری یا این که حشرات آفت را در برابر آن ارتقا دهد و اصلی گذشت روزگار اثر آن را کم یا این که حتی تماماً بیاثر کند. برای تولید تجهیزات طبابت نیز از دستگاه فور استعمال می شود که به آن فرآیند پاک استریل وسایل دندانپزشکی گفته می شود. استعمال از دستگاه فور یا آون : فور یا آون دستگاهی می باشد که اهمیت استفاده از حرارت خشک منجر به استریل نمودن تجهیزات می‌شود که در ادامه این دستگاه را بررسی خوا هیم کرد. به منظور استریل کردن شیر نپخته و حفظ در حرارت اتاق به مدت ۶ ماه یا بیشتر غالبا از روش فرادما استفاده می گردد که منشاء حرارتی آن آب یا بخار تحت فشار و بالاتر از ۱۲۱ رتبه است. به این معنی که با ویژگی هایی به جهت سازگاری بیشتر اهمیت حالت استعمال در بیمارستان ها می باشد. هنگامی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط حیاتی استریل تجهیزات دندانپزشکی وب وبسایت خویش باشید.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن