برنامه چت کردن tagged posts

معرفی برنامه Grouvi

معرفی سه اپلیکیشن برای چت این سه برنامه رایگان هستند اما چت باران گزینه بهتری میباشد

معرفی برنامه Grouvi

جنگل
قیمت: رایگان

Grove کمی کارت وحشی در این لیست است. این جدید است ، خیلی محبوب نیست و ما چیز زیادی در مورد آن نمی دانیم. با این حال ، این یک تجربه کلاسیک چت عمومی با تعداد زیادی گپ در موضوعات مختلف است. به نظر می رسد در مباحث فناوری مانند هک اخلاقی یا لینوکس روندی وجود دارد. این ها قطعاً برخی از سبک های سایت دوستیابی تصادفی نیستند. او در طول آزمون ما خیلی فعال نبود ، اما دوباره نسبتاً جدید است و افراد زیادی نیستند. ممکن است سرگرم کننده باشد یا نباشد اما زمان مشخص خواهد شد. علاوه بر این ، برنامه از لحظه انتشار این مقاله ، بدون هیچ گونه تبلیغات یا خرید درون برنامه ای ، رایگان است...

Read More