Monthly Archives آوریل 2021

بهترین کتاب های هک و امنیت شبکه به توصیه متخصصین امنیت سایبری

کتاب ها بهترین راه برای آموزش دانش عمیق هستند و همینطور امنیت سایبری. ما تصمیم گرفتیم تا به این متخصصان در بخش امنیت سایبری مراجعه کنیم تا بدانیم که آنها درباره بهترین کتابها در زمینه آموزش سایبری چه نظری دارند.

البته می دانیم که هر کتابی به خودی خود خوب است. اما هدف ما ایجاد منبع خوبی از کتابهای امنیت سایبری است که به کاربران کمک می کند دانش امنیتی آنلاین خود را به سطح بالاتری برسانند.

کارشناسان شرکت کننده در این جلسه از چهره های برجسته صنعت امنیت سایبری هستند و به تعبیری اولین کسانی...

Read More