12 نکته برای آوردن کمتر میکروب ها به خانه

ویروس ها و میکروب ها را می توان منتقل شده به خانه خود را از طریق تماس با سطوح مانند صفحه کلید و پول است که در حال لمس بی شماری در دست است. به منظور محدود کردن خطر خود را پرداخت استفاده غیر نقدی روش ها مانند کارت های اعتباری به عنوان آنجا که ممکن است. یکی دیگر از گزینه تماس با ما پرداخت که با استفاده از RFID (شناسایی فرکانس رادیویی) از طریق گوشی های هوشمند و کارت های اعتباری و همچنین گوگل, پرداخت, اپل پرداخت FitBit پرداخت و بانکداری تلفن همراه برنامه های کاربردی که از این ویژگی پشتیبانی. برای کاهش میکروب در خانه خود را حتی بیشتر در نظر بگیرید خرید آنلاین برای ضرورت.

istockphoto.com

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>