نرم افزار بررسی سرقت ادبی

نرم افزار Plagiarism Checker ابزاری است که برای کشف وجود سرقت های علمی در مقالات استفاده می شود. با جستجوی وب

توسط ENSANEDIROOOOOOZ در 9 تیر 1399
نرم افزار Plagiarism Checker ابزاری است که برای کشف وجود سرقت های علمی در مقالات استفاده می شود. با جستجوی وب می توانید برخی از آنها را پیدا کنید. برخی از این ابزارهای آنلاین تا زمان عضویت و برخی رایگان هستند. در زیر یکی از قوی ترین سایت هایی وجود دارد که می توانید متن های انگلیسی و فارسی را جستجو کنید و دریابید که این متن توسط خود شخص نوشته شده یا کپی شده است یا با تایپ و انتقال کلمات. . استفاده از این سایت رایگان است. نرم افزار بررسی سرقت ادبی در زیر لیستی از تعدادی از سایتهای دیگر برای شناسایی سرقت ادبی موجود است. http://www.plagscan.com/ http://seoabzar.com/plagiarism-checker http://www.anticutandpaste.com/ http://www.copyscape.com/ http://www.turnitin.com/ http://smallseotools.com/ https://academicplagiarism.com/ http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker http://plagiarism-detect.com http://www.duplichecker.com http://www.scanmyessay.com https://www.paperrater.com/plagiarism_checker http://www.effectivepapers.com/plagiarism-checker-for-students.html http://www.plagiarismsoftware.net/ https://www.scanmyessay.com/ http://www.ithenticate.com/ https://www.diffnow.com/ https://text-compare.com/ https://www.diffchecker.com/ http://www.textdiff.com