کربن فعال { زغال فعال} چیست؟

کربن اکتیو جاکوبی سوئد در حالت کلی نسبت به سایر برندها ارزش گران تری دارد و در علیه جايگاه خلوص و میزان مرغوب

توسط ENSANEDIROOOOOOZ در 27 فروردین 1401
کربن اکتیو جاکوبی سوئد در حالت کلی نسبت به سایر برندها ارزش گران تری دارد و در علیه جايگاه خلوص و میزان مرغوب بودن آن نیز در تراز بالایی قرار گرفته است. نیز جنین در واحدهای تصفیه پساب و در تراز سوم از این ماده به جهت بهبود کیفیت تصفیه و حذف موادی که نسبت به مواد گزینه استفاده در تصفیه و روشهای آن مقاوم هستند به کار گیری میشود. متاع آخرین کربن فعال دارای مقدار فعال بودن و خواص فیزیکی اش سنجیده میشود. ماده اساسی پایه کربنی از شیوه یک فرایند تصحیح فیزیکی و واپاشی حرارتی در کوره ذیل اتمسفر و فشار در دست گرفتن شده به کربن فعال تبدیل میشود. ویژگیهای فیزیکی شامل مساحت سطح، حجمی محصول، ترازو ی مش، مقاومت به جذب و میزان خاکستر هستند. کربن فاز مایع معمولا شامل برهه زمانی ی وسیع تری از پراکندگی اندازه ی تخلخل است زیرا همین ماده می بایست ذرات رنگ و مواد ارگانیک تبارک را از آب جدا کند، در حالی که باید تعداد میکروتخلخل برای تجزیه طعم و بو نیز در آن کربن فعال تولید وجود داشته باشند. این در حالی می باشد که کربن های اهمیت عدد ید کمتر ممکن می باشد تخلخل های بزرگتری داشته باشند که به جهت جداسازی مولکول های آلی بزرگ مناسب تر است. میزان خاکستر در مواد مختلف متعدد است، به عنوان مثال، کربن پوسته ی نارگیل با فلزات قلیایی خاکی بیشتری است در حالی که کربنهای بر مبنا زغال اصلی فلزات کربن فعال تجاری سنگین بیشتری هستند. چرا انواع متمایز از کربنهای فعال شده وجود دارد ؟ چگونگی تخلخل همین جنس به دست اندرکاران زیادی مثل گونه ماده خام، حالت کربونیزاسیون، نوع استدلال فعال ­ساز، دما و زمانه فعال سازی بستگی دارد. وقتی منافذ کربن فعال اهمیت ناخالصی های موجود در آب و هوا پر می شود ، همین فیلتر دیگر توانا به جذب ناخالصی های بیشتری نمیباشد و گازها و سایر ناخالصی دیگر از کربن فعال عبور می نمایند و وارد آب آشامیدنی و هوای ما می شوند. ارتقاء تراز دوراندیشی مردم و نگرانیها در گزینه نوشیدن آب آشامیدنی سالم باعث شده می باشد مردم فیلترهای کربنی خانگی را روی شیرهای آب خویش نصب کنند تا آب شرب خود را بخش اعظم تصفیه کنند.
آخرین مطالب