پیستون توسط بدنه در حالت راست قرار میگیرد

پیستون از روش یک میله اتصال به میل لنگ متصل می شود. وقتی که شما استارت میزنید و سوخت وارد سیلندر موتور میشود , نمایندگی پیستون تبریز پیستون به وسیله میل لنگ به سمت بالا هل داده شده و بنزین یا گاز را به شدت در سر سیلندر متراکم مینماید . قطر پیستون صحیح به اندازه سیلندر است.سرسیلندر و سرپیستون محوطه اتاق احتراق را تشکیل می دهند.پیستون حرکت رفت و برگشتی داراست و به علت عمل نوع پیستون در میل لنگ به حرکت دورانی تبدیل می شود، اولین کار پیستون این است که یک سطح متحرک را که از اطرافش گاز نتواند رخنه کند، تشکیل دهد تا مواد حساس رتبه حرارت و فشار مضاعف بتوانند منبسط شوند، هماهنگ کلیدی همین فعالیت انتقال فشار نیروی گاز به گونه هست که آن هم به نوبه خود حرکت را به میل لنگ انتقال می دهد.این انتقال حرکت از جور پیستون به میل لنگ متناسب حیاتی زاویه جور پیستون کلیدی جدار سیلندر است. والاس پس از اشاره به دریچههای هوای سپرجلو که بهزیبایی هرچه تمامتر و هماهنگ اساسی طراحی کلی بدنه ساخت شدهاند در گزینه محور عقب شیرون و تایرها حرف میکند: پوشش والف تایر ۲.۵ گرم وزن دارد. بهطور کلی ۵ شرایط رانندگی مختلف در شیرون تعبیه شده می باشد تا اصلی تغییر‌و تحول تنظیمات فرمان برقی، امداد فنرهای برقی، سیستم کل چرخ محرک، ارتفاع شاسی، دیفرانسیل عقب برقی، سیستم آیرودینامیک، سیستم کنترل چسبندگی، سیستم در دست گرفتن پایداری (ESC)، ترمز و سیستم مدیر فشار تایرها بهترین تجربهی ممکن سواری در مسیرهای مختلف مهیا شود. 7. دوعدد شکاف در زاویه ۱۸۰ مرتبه نسبت به نیز برای بستن و باز کردن قطعه. دیدنی می باشد بدانید که درصورت گشوده کردن و قرار دادن کل فیبرهای استعمال شده در شاسی یکپارچه کنار هم، مسافتی متساوی ۹ برابر فاصلهی بین زمین تا کرهی ماه اشغال میشود. ما در واقع داریم راجع به 6 میلیون عدد پیستون در سال سخن میکنیم، بنابراین در حوزه ساخت چندین پیستون بی تردید نفر اولیه هستیم؛ بلامنازع! در سرعت ۴۲۰ کیلومتر بر ساعت حدود ۳۰۰۰ نیروی جی به قطر تایر وارد میشود، بدین ترتیب این قطعهی ریز ۷.۵ کیلوگرم وزن خواهد داشت. در اینجا می بایست گفت بر بر خلاف تصور، شوینده های انژکتور تا حدی موجب برطرف شدن کربن های تجمع یافته در باطن سیلندر که در کیلومترهای بالا مقدمات صدمه به موتور را فراهم می کند، می شود. اصلی رسیدن به شتاب ۱۵۰ کیلومتر بر ساعت، شیشههای جانبی بهطور مداد بالا میروند تا مقدمات موقعیت رانندگی اتوبان مهیا شود. ولی برای رسیدن به سطح ایدهآل فرمانپذیری، سواری راحت و نهایت شتاب قابل قبول، مجموعه مهندسی میشلن و بوگاتی بیش از ۲۰۰ ست تایر را مصرف کردند تا جنس آخرین ایجاد شد. متخصصان میشلن برای تست اولیهی تایرهای منحصربه‌فرد بوگاتی شیرون، از هواپیما به کارگیری کردند تا مقاومت تایر را در گشتاوری حدود ۵۰۰۰ نیوتنمتر تحلیل کنند. قطر پیستونها در هر کالیپر ترمز متعدد است تا توزیع فشار بهصورت برابر در مرحله لنت ایجاد شود.رینگهای شیرون بهگونهای طراحی شدهاند تا جریان هوای گردبادی پیرامون دیسک ترمز تولید شود؛ چرا که دمای همین بخش در حالت رانندگی پیست به ۹۰۰ رتبه سلسیوس (ویرون ۱۱۰۰ درجه سلسیوس) میرسد. متخصصان شرکت ایتالیایی دالارا به جهت تولید هر شاسی یکپارچهی شیرون، ۴ هفته روزگار نیاز دارند تا مقاومت پیچشی ۵۰ هزار نیوتنمتر بر جايگاه و استحکام خمشی ۰.۲۵ میلیمتر بر تن تضمین شود؛ این عدد ها شبیه تکنولوژی استفاده شده در اتومبیلهای مسابقهای LMP1 هستند. همانطور که می دانید ، نمی قدرت پیستون را طوری ایجاد که خودش را آب بندی کند . ساختار فیبرکربن شیرون ساخت برند دالارا (Dallara)، کالیپرهای ترمز ساخت AP Racing و صندلیهای آن جنس اسپارکو است. تایرهای شیرون بهطور سفارشی بوسیله برند میشلن ساخته می گردد که در مقایسه مهم ویرون، درجلو ۲۰ میلیمتر پهنتر (۳۵۵) و درعقب ۱۰ میلیتر باریکتر (۲۸۵) هستند. سنسورهای باد و حرارت ۴۴ کیلوگرم وزن دارند، البته در سرعت ۴۲۰ کیلوگرم بر ساعت، باید وزن ۱۳۱ کیلوگرمی آنان را در حیث گرفت. همین رینگ ها که به اسم رینگ پیستون شناخته می شوند ، در بدنه پیستون ، داخل شیارهای اختصاصی در بدنه پیستون قرار گرفته و قطرشان مقدار مضاعف کمی بیشتر از قطر سیلندر می باشد و این قطر بیشتر سبب می شود که زمانی پیستون ( به ملازم رینگ پیستون ) در درون سیلندر قرار گرفت ، حلقه های پیستون ، اذن خروج ترکیب سوخت و هوا از بالای محفظه احتراق به فضای زیر پیستون را ندهند و در نتیجه ، قابلیت و امکان فشرده کردن ادغام سوخت و هوا در بالای پیستون وجود داشته باشد. از آنجایی که تیبا از قبلی وارد بازار شده، کنجکاویها برایش کاهش بود ولی برای «رُهام» (تغییر نام به شاهین) سؤال های متعددی وجود دارد. در موقعیت استاندارد، ارتفاع شیرون ۱۲۱ سانتیمتر است که البته اساسی توجه به حالتهای گوناگون رانندگی و دستیابی به داونفورس قابل قبول، مدام در اکنون تغییر و تحول است. در هر بخشی از شیرون که متریال تیتانیوم، منیزیم و آلومینیوم به کارگیری نشده باشد، می بایست انتظار فیبر کربن را داشت.