پمپ هیدرولیک دستی – صنعت هیدرولیک

کاهش سطح روغن هیدرولیک فرمان به افزایش سایش و درگیری قطعات مختلف سیستم فرمان منجر میشود. در ایران هم برخی از شرکت ها معروف، روغن هیدرولیکی را به اندازه ها و کیفیت های مختلف تولید می کنند. شرکت روغن صنعت آروشا مرکز فروش روغن صنعتی ، گریس ، مواد شیمیایی می باشد. خرابی روغن هیدرولیک با گوش دادن به صدای خودرو نیز قابل تشخیص است. در این روغن باعث افزایش کیفیت و توانایی این روغن می شود. تأخیر در تعمیر یا تعویض این تسمه باعث خراب شدن آن و در نتیجه از کار افتادن فرمان می شود. در بعضی از سیستم های هیدرولیکی تحت فشار، نظیر خطوط انتقال آب، پدیده ضربه قوچ با ایجاد موج های سریع، زودگذر و میرا که در نتیجه تغییرات شدید هد ایجاد می شوند، موجب خطرات گوناگونی می شود،گاهی اوقات قدرت تخریبی موج های فشاری ضربه قوچ به حدی است که نتایج وخیمی به بار می آورد.

، به همراه استحکام و پایداری مناسب ، به عنوان مناسب ترین روش در حل مسائل هیدرولیک ناماندگار و ضربه قوچ می باشد. در نرم افزار Hammer از مدل پیشرفته تئوری الاستیک جهت تجزیه و تحلیل جریان استفاده شده است.جهت تعیین مقادیر V و P ئر حالت جریان یک بعدی باید از معادلات مومنتم و پیوستگی استفده گردد و در صورتیکه فرضیات و داده ها جهت مدل کردن سیستم واقعی باشند با حل این معادلات به نتایج قابل قبولی خواهیم رسید. در مکانیابی باید به توپوگرافی حوضه و زمین شناسی حوضه توجهی خاص داشت . چراکه فشار زیاد به سیستم فرمان خودرو موجب آسیب دیدن قطعاتی نظیر پمپ هیدرولیک و چرخ دنده ها می شود. لزوم اجرای پوشش حفاظتی از داخل و خارج، سرمایه گذاری زیاد اولیه آن، مشکل تهیه و مهمتر از همه تحمل فشار کمتر در مقایسه با لوله های فولادی از مهمترین معایب این لولهها محسوب میشود.

این لوله ها از مخلوط سیمان و الیاف پنبه نسوز یا آزبست ساخته میشوند.وجود الیاف آزبست موجب ایجاد مقاومت مقاومت زیاد در برابر ترکیبات شیمیایی آب و خاک و ضریب زبری کم آن در مقابل جریان آب از جمله مزایای لوله های آزبست سیمان میباشد.از معایبعمده این لوله ها آسیب پذیری زیاد آنها در حین حملاشاره نمود. محدود بودن واحدهای تولیدی در کشورو نیاز یه بسترسازی دقیق از جمله معایب این لوله ها به شمار می رود. از معایب این لوله ها نیز میتوان به بالا بودن هزینه آنها اشاره نمود. انواع پمپ های هیدرولیکی را میتوان به شکل زیر تقسیم بندی نمود. مزیت هیدرولیک نسبت به روشهای انتقال انرژی مکانیکی و الکتریکی، قابلیت افزایش نیرو در حین انتقال و تغییر سریع جهت حرکت است؛ از آنجا که در هیدرولیک انتقال انرژی با کمک یک سیال هیدرولیکی انجام میشود و سیالات به طور کلی قابلیت شکلپذیری دارند و میتوان آنها را از مسیرهای دلخواه عبور داد.

در اثر حاضر به بررسی ضربه قوچ که یکی از آثار جریان غیر ماندگار می باشد،می پردازیم.این پژو هش به بررسی پدیده ضربه قوچ به کمک سه روش خطوط مشخصه ،احجام محدود ،اجزای محدود می پردازد. نرم افزار Hammer یکی از نرم افزارهایی است که بر اساس معادلات حاکم بر ضربه قوچ و روش مشخصه تولید شده و از قابلیت بسیار بالایی در حل مسائل ضربه قوچ دارد. جهت حل مسائل ضربه قوچ برنامه های کامپیوتری مختلفی ارائه شده است. هیدرولیک کاربرردی جریانهای میرا در خطوط انتقال شبکه های توزیع ، کانالهاونیروگاهها ضربه قوچ / ترجمه و تالیف جلال آشفته؛ علیرضا هیدرولیک ثابت پزشکی نژاد. جنس لولهدر کنترل پدیده ضربه قوچ تاثیر بسزایی دارد.هر قدر خاصیت کشسانی لوله بیشتر باشد در موقع وقوع چکش آبی توان جذب انرژی بیشتری خواهد داشت و سرعت موج کمتری ایجاد خواهد کرد وبدین ترتیب به عنوان عاملی در جهت استهلاک انرژی فشاری ناشی از این پدیده عمل خواهد نمود.جهت انتخاب گزینه مناسب برای خط انتقال مذکور و ارائه تحلیل درست لازم است امواج ناشی از ضربه آبی بین گزینه های مختلف مقایسه و گزینه ای که در تعدیل امواج فشاری بیشتر از سایر گزینه ها تاثیر دارد انتخاب شود.

ایندکسر