وکیل مهریه خوب + مشاوره "رایگان" : 02147783

3-اگر زن نداند که مرد چه اموالي دارااست ( غير از منزلي که در آن زندگي مي کند و ماشيني که داراست ) و نتواند به

توسط ENSANEDIROOOOOOZ در 20 بهمن 1400
3-اگر زن نداند که مرد چه اموالي دارااست ( غير از منزلي که در آن زندگي مي کند و ماشيني که داراست ) و نتواند به دادگاه معرفي نماید مهريه او به چه شکل پرداخت مي شود؟ در صورتي که مرد اعسارش به دادگاه اثبات شود ، مهريه زن قسط بندي مي شود وليکن زن هر وقت از ايشان اموالي پيدا نمايد مي تواند به اجراي احکام معرفي نماید تا نسبت به دريافت نقدي مهريه اقدام شود. هر یک‌سری قانونگذار ایران، اشتغال اشخاص فاقد پروانه وکالت را به ارائه سرویس ها حقوقی به دیگران در قالب تنظیم دادخواست، شکوائیه و لایحه دفاعیه و یا مشاوره حقوقی، تراکم دانسته است، لیکن ممنوع بودن آنان از همین کار، الزاماً به معنای مسئولیت مدنی آنها در برعلیه مشتریان خود، بدون اثبات ورود زیان به آن‌ها و وجود رابطه سببیت بین خسارت وارده و تقصیر ارتکابی آنان نخواهد بود. مهریه زوجه به هر یه خرده که باشد از طریق دادگاه چه در عقد دایم و چه در عقد موقت قابلیت و امکان پذیر می باشد و حتی قبل از تقدیم دادخواست حیاتی زوجه می تواند از دادگاه قرار تأمین مراد را استدعا کند . همین سرعت موجب می شود که اموال زوج به راحتی و در سریعترین زمان توقیف شوند. در مهریه عندالمطالبه اورجینال بر این است که زوج بضاعت و توان مالی پرداخت تمام مهریه را دارد مگر آنکه بتواند عدم توان مالی خویش را به اثبات برساند که در چنین وضعیتی دادگاه مهریه را تقسیط می نماید. حق حبس زن از در میان می رود و دیگر نمی تواند از تمکین و سایر وظایف زناشویی دوری نماید. مطابق ضابطه جدید راههای متمایز به جهت مطالبه مهریه به وسیله زن وجود دارد؛ گفتنی می باشد که کل این راهها وقتی که مرد بضاعت مالی داشته باشد به گرفتن حق زن به صورت یکجا منتهی خواهد شد امّا زمانی که مرد در دادگاه ثابت کند که توان پرداخت ندارد، به رخ اقساطی بایستی پرداخت کند. باتوجه به اینکه درحال حاضر مهریه از حیث مطالبه به دو گونه «عندالمطالبه» و »عندالاستطاعه» تقسیم میگردد و در صورتی که مرد استطاعت پرداخت مهریه را بهصورت یکجا نداشته باشد، شرایط اخذ آن دشوار خواهد شد، نماینده قانونی مهریه میتواند کلیدی اجرای قوانین مربوط به این گونه پروندهها در کوتاهترین زمانه ممکن و حساس بهترین شرایط مهریه زن را دریافت کرده و او را به حق و حقوق مالی خود برساند. تعیین بهترین نماینده قانونی مهریه در اراک موجب می شود که تمام خواهش های شما به سرعت وکیل مهریه پرونده عملی شوند. مهریه انواعی دارااست که شما می بایست مهم آن ها به خوبی آشنا شوید. برای افرادی که هر دسته نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همینطور هدایت در گزینه چگونگی به کار گیری از وکیل مهریه نی نی سایت ، شما احتمال دارد می توانید اهمیت ما در کاغذ وب تماس بگیرید.
آخرین مطالب