مهمترین روندهای تکنولوژی و فناوری های نوظهور در سال ۲۰۲۰

رئیس تکنولوژی : آیا در دنیای امروز کسی را میشناسید که از اشکال تکنولوژی در زندگی، عمل و فن خود بی بهره باشد؟ د

توسط ENSANEDIROOOOOOZ در 15 بهمن 1400
رئیس تکنولوژی : آیا در دنیای امروز کسی را میشناسید که از اشکال تکنولوژی در زندگی، عمل و فن خود بی بهره باشد؟ در ابتدای مسیر ضروری می باشد که قدرت پیشبینی و قابلیت اطمینان همین فناوری تأیید شود؛ زیرا به پیشرفتهای متعددی نیاز خواهد داشت. ۲- تشخیص چهره. تشخیص چهره یک امکان مهم در سیستم های امنیتی تبارک و کوچک است. 6. سیستم تشخیص چهره - سابقهی قابلیت تشخیص چهره در گوشیهای اندرویدی به سال ۲۰۱۱ برمیگردد. سیستم های تشخیص چهره سنتی بر مبنای پردازش تصویر دو بعدی بنا شده اند. مشابهت یابی: نشریه علم ها و تکنولوژی گوشه و کنار زیست جهت خودداری از اخذ مقالات تکراری و تشخیص سرقت علمی مجهز به قابل انعطاف افزار مشابهت یاب همیاب کمپانی سیناوب می باشد. در حالی که محاسبات و رمزنگاری کوانتومی اغلب در مجلات علم ها و تکنولوژی شناخته شده است، شکل دیگری از تکنولوژی کوانتومی رو به رشد متکی بر فوتونیک، سنسور کوانتومی میباشد که می تواند نسبت به محاسبات کوانتومی یا این که رمزنگاری، به کاربرد عملی نزدیک خیس باشد. درحالی که لیتیوم فلز مادهای کلیدی پتانسیلهای فراوان برای استعمال به عنوان قطب مثبت به حساب میآید، احتمالات هیجانانگیز دیگری نیز به دیده میخورد. در حالی که یک محفظه عایق دوجداره لبریز از نیتروژن مایع می تواند یک حسگر را به جهت مدت زمانه کوتاهی خنک کند، البته کاربردهای از راه دور طبق معمول بر خنک کننده های برودتی مکانیکی متکی هست که خویش یک منشا تخریب سیگنال به شکل ارتعاش مکانیکی است. نانو تکنولوژی بخشی از دانش و فناوری در گزینه کنترل و تولید ماده در مقیاس اتمی و مولکولی است. گزینه به کارگیری قرار می گیرد و دستگاه های هوشمند اصلی یکدیگر نتورک شده و براین اساس اهمیت یکدیگر و جهان بزرگتر ارتباط برقرار می کنند. تکنولوژی آموزشی عبارت هست از، شیوه یا رویکرد منظم، systematic طراحی، Designing اجرا Carrying out و ارزشیابیEvaluation تمام پروسه process تدریس برحسب اهداف مشخص و معلوم و براساس تحقیقات در حوزه یادگیری و رابطه انسانی و بهکارگیری منابع انسانی و غیرانسانی به خواسته آماده آوردن یادگیری و تدریس موثرتر، پایدارتر و عمیقتر. تشابه هر سه تعریف در همین هست که هر سه، بر کارایی نخستین تکنولوژی آموزشی به این معنی که "بهبود کارآیی فرایند اخبار تکنولوژی ثب یادگیری" تاکید دارند. همین گزارش مروری هست بر ۲۰ موضوع برتر فوتونیک در سال گذشته که مهمترین ترقی ها را تجربه کرده اند. درصورتیکه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه اخبار تکنولوژی ضد بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.
آخرین مطالب