معرفی برترین فروشگاههای تجهیزات پزشکی در سال ۹۹

ماده86 ـ اداره کل فهرست اقلامی را که می­بایست حساس بها مصوب باشند پس از ثبت کمیسیون قیمت­گذاری اعلام و پیدایش

توسط ENSANEDIROOOOOOZ در 21 بهمن 1400
ماده86 ـ اداره کل فهرست اقلامی را که می­بایست حساس بها مصوب باشند پس از ثبت کمیسیون قیمت­گذاری اعلام و پیدایش رسانی می­نماید. شرکت رادین علاوه بر تهیه تجهیزات و خدمات پس از فروش را هم به جهت جذب رضایت اکثر مشتریان در لحاظ گرفته است. نیز باشد علاوه بر برخوردهای متناسب بازدارنده و تأمینی و محرومیتهای مندرج در این آییننامه، موضوع به مراجع ذیصلاح رسمی ارجاع میشود. 2ـ آرای صادره توسط هیأت بدوی متضمن برخوردهای جور 1و2و3و4، کاسه مدّت 20 روز از تاریخ ابلاغ، توسط ذینفع بصورت کتبی قابل اعتراض تجهیزات پزشکی حیان میباشد. تبصره2ـ در هر حالا هیأت بدوی و کمیته فنّی حسب آیتم میتوانند علاوه بر هر یک از برخوردهای بازدارنده موضوع این ماده، کد ثبت وسیله طبی و یا مجوزهای مربوطه را به بصورت موقت یا این که دائم لغو نماید. اکثر اوقات مردمان از شنیدن نام بیماری سرطان و شیمی درمانی وحشت دارند و خیال کمبود درمان به جهت یک بیماری یه خرده گیجکننده میباشد؛ اما اصلی اعتنا به ترقی علم ها طبی (در راستا تجهیزات پزشکی) و سبب ساز نشدن کلیه سرطانها به مرگ، این نکته حائز اصلی هست که بیماران در گیر به سرطان نباید از درمان خود ناامید شوند. ماده84 ـ تأمینکنندگان اعم از تولیدکننندگان و واردکنندگان تجهیزات و ملزومات طبی مکلفند ارزش و مشخصات فنّی محصولاتی که جواز ورود یا این که پروانه ایجاد آن ها را دریافت کردهاند و سرویس ها دارای ربط دارای آن ها را بر روی وب وب سایت خویش بارگذاری و هرگونه تغییر و تحول در همین موارد را از طرز گفته شده اعلام نمایند. ماده93ـ حساس اعتنا به تبصره 5 ماده13 الحاقی 1367/01/23 که مقرر می‌دارد «فعالیت افراد مؤسسات و نمایندگیهای شرکت های دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی مشمول آییننامهای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و تدریس پزشکی برسد» و در راستای صیانت از تندرست مردم، حمایت از حقوق بیماران، حقوق حرفهای شاغلین زمینه تجهیزات طبی و به منظور پیشگیری از تخلفات، تکرار آن و یکسانسازی نحوه عکس العمل مهم تخلفات احتمالی افراد حقیقی و حقوقی زمینه تجهیزات پزشکی، اداره کل میتواند ضمن رسیدگی به شکایات اهمیت تولید محرومیتهای بازدارنده و تأمینی به شرح مواد آینده دارای خلافکار بازخورد نماید.
آخرین مطالب