قیمت تیرآهن 24

  قیمت تیرآهن 24 هنگامی که شما در دنیای ایجاد و ساز برای او‌لین&nbsp

توسط ENSANEDIROOOOOOZ در 25 شهریور 1400

 

قیمت تیرآهن 24

هنگامی که شما در دنیای ایجاد و ساز برای او‌لین توشه وارد می گردید مطلقا مبتلا سردرگمی خواهید شد چون حساس مسائل مبهمی روبه رو خواهید شد و مستمند اطلاعاتی راجع به نحوه ی ایجاد و مراحل هر یک از این محصولات خواهید بود.

تیرآهن از محصولات فولاد میباشد که از طرق فرآیند نورد گرم تولید می شود که نصیب میانی آن را جان و دولبه ی اطراف را که موازی هستند بال می نامند، تیرآهن دوران عرضی معین شده ای دارااست ومهم ترین ادله در پروژه های ساختمانی استقیمت تیرآهن 24 اهمیت دقت به مدل کاربرد در بنا ها و انواع آن سنجیده می شود. وظیفه ی دارای و کاربرد تیرآهن در ساختمان سازی تحمل فشار و ستون قرار گرفتن است.

کاربرد تیرآهن 24

ستون ها در ساختمان

 از تیرآهن اساسی بال های پهن که همان تیرآهن هاش میباشد کلیدی قطر مربی شکل را به تیتر ستون به خصوص ستون های حجیم استفاده می شود. نکته حائز اساسی در مورد این متاع این می باشد که چنانچه ساختمانی بیش از یک طبقه داشته باشیم، از تیرآهن 24 به تیتر ستون یکپارچه می اقتدار به کار گیری کرد، به طوری که طول ستون می بایست در میزان ای باشد که از سقف طبقه بالا بیرون زده باشد تا ستون طبقه بعدی را به آن متصل کنند.

تیرهای اصلی

اعضای افقی سازه فولادی را پاد شاه تیر می نامنداین محصول بر روی ستون ها و اساسی امداد پلیت ها به یکدیگر متصل شده اند. علاوه بر آن همین متاع می تواند به عنوان فرمان روا تیر به ستون ها متصل شود که با به کارگیری از نبشی یک طرف آن در ارتفاع بال تیرآهن و طرف دیگر به ستون متصل می شودهمین نحو اتصال به صورت پادشاه تیر دارای اسمو رسم هست که تیرک های میانه هر طبقه را نگه می دارد.

تیرک های میانی

تیرک ها محصولاتی میباشند که از پاد شاه تیرها و ستون ها ریز خیس می باشندهمین متاع به اسم تیرآهن کوچک هم پر اسم و رسم است و به طور معمول در منزلت اعضای میانجی یا ستون متصل می شود. به علاوه، همین کالا می تواند به عنوان پادشاه تیر به ستون های ساختمان متصل شود که اصلی به کارگیری از نبشی یک طرف آن در طول بال تیرآهن و طرف دیگر به ستون متصل می شود. به همین جور اتصال، فرمان روا تیر گفته می شود که تیرک های میانه هر طبقه را محکم نگه می دارد.

تیرآهن خرپا

به عبارتی طور که از اسمش معلوم است، از این متاع در ایجاد خرپا هم استفاده می شود که تیرهای تراس را نظیر خرپا در کنار یکدیگر قرار می دهند تا در ساخت انبار، سقف سوله و غیره به کارگیری می شودظواهر تیرآهن های خرپا برعکس تیرهای باریک کرومیت نازک خیس می باشند و اساسی هر سقفی سازگارند و به همین خاطر نیز تنوع دارد.

کفی ستون

از تیرآهن 24 می توان به عنوان صفحه ها کفی ستونی و صفحه ها فولادی اهمیت ضخامت های گوناگون به کارگیری کرد. نکته مثبت به کارگیری ازاین کالا قابلیت دریل کاری و ایجاد رخنه یا این که مشعل کاری به جهت برشکاری و اتصال پیچ است. جهت اتصال نبشی به ستون ها به کارگیری از این کفی ها مضاعف اثر گذار هست و از یک سو به ادله قابلیت برش و جوش و پیچ کاری می توانند مثل یک بستر فعالیت کنند که نبشی و ستون را به لطف مراقبت می نمایند

آخرین مطالب