زمان عوض کردن ماسک، ماسک تنفسی را کی عوض کنیم؟

قابل توجه است که دو بند ماسک نباید به صورت ضربدری(متقاطع) روی هم قرار گیرد. به جهت این که ماسک تا حد ممکن به پ

توسط ENSANEDIROOOOOOZ در 14 بهمن 1400
قابل توجه است که دو بند ماسک نباید به صورت ضربدری(متقاطع) روی هم قرار گیرد. به جهت این که ماسک تا حد ممکن به پوست شما نزدیک شود، نصیب بالای آن اصلی یک لبۀ خمیده با گیره بینی است که می تواند در اطراف بینی شما قرار گیرد. آن گاه گیره فلزی را به طور کامل و متناسب به ترازو بینی خود رخ دهید. میتوان از آنان به جهت فعالیتهای مختص به طور موقت استعمال کرد (به عنوان مثال، زمانی در حین حمل و نقل عمومی نمیتوان مسافت فیزیکی را مراقبت کرد)، و به کار گیری از آن ها همیشه بایستی با بهداشت مکرر دست و فاصله فیزیکی یار باشد. همچنین، آنان نتوانستند RNA ویروس را در 8 نمونه ی هوا که مهم فاصله 10 سانتی متر از زنخدان مریض توده آوری شده بود، تشخیص دهند. پس از خروج از اتاق مریض یا این که تماسهای مشکوک دیگر، دستهای خویش را بشویید. در همین مرحله بایستی در آغاز دستهای خود را تمیز کنید، ماسک را مهم گرفتن بند کناری به دقت از رخ خود قطع کنید. وی افزود: ماسکهای N۹۵ می تواند سوای سوپاپ یا سوپاپدار باشد وجود سوپاپ تنفس را تسهیل مینماید البته از نظر عملکرد تفاوتی ندارند. در حالی که یک ماسک N95 می تواند 95٪ از ذرات مضاعف کوچک را مسدود کند (بسیار کوچک که 0.3 میکرون در نظر گرفته می شود) هنوز 5٪ احتمال وجود دارااست که ذرات مضر بتوانند در دستگاه تنفس نفوذ کنند. 26) انجام مطالعات جامع در آیتم انتقال از افراد سوای علامت دشوار است، البته شواهد موجود از روش ردیابی تماس گزارش شده به وسیله کشورهای کاربر نشان میدهد که احتمال انتقال ویروس از اشخاص آلوده و کثیف به ویروس فارغ از علامت مضاعف کاهش از اشخاصی است که علامتها را دارند. همین را می توان شواهدی غیر مستقیم به جهت استعمال از ماسک (پزشکی یا سایر موارد) بوسیله افراد تندرست در جامعه دانست. به جهت خودداری از استفادۀ افراد غیر از شما از همین ماسک، آن را علامتگذاری کنید. همچنین افرادی که به بیماری های عفونی دچار میباشند می بایست به جهت جلوگیری از انتشار ویروس و یا این که باکتری از همین فرآورده به کار گیری کنند. همچنین، این محصولات حاوی مرطوب کننده هم میباشند تا از خشک شدن پوست دوری کنند. در رخ عدم دسترسی به آب و صابون از یک محلول ضدعفونی کننده برمبنای الکل 70 % به کارگیری نمایید. کرم ساینده و پاک کننده هیدرودرم (اسکراب) حاوی گلیسیرین و یک مرطوب کننده سازگار اهمیت پوست ماسک سه لایه پویش است.
آخرین مطالب