تفاوت شیر فشارشکن و شیرفلکه تنظیم فشار - آریاکوپلینگ

دستهبندی شیرهای فشارشکن از منظرهای متفاوتی رخ میپذیرد. ، شیرهای فشار شکن (PRV) یکی از گونه های شیر های صنعتی ه

توسط ENSANEDIROOOOOOZ در 9 اسفند 1400
دستهبندی شیرهای فشارشکن از منظرهای متفاوتی رخ میپذیرد. ، شیرهای فشار شکن (PRV) یکی از گونه های شیر های صنعتی هستند. کمتر فشار بخار تا یک حد مشخصی توسط شیر فشار شکن صورت می گیرد. در صورتی فشار خروجی از شیر فشار شکن کمتر از فشار تهیه شده باشد، پایلوت حیاتی باز شدن خویش شیر را باز کرده و جریان بیشتری وارد تیم می نماید تا فشار سیستم به حد تهیه و تنظیم شده برسد. به گزارش ارتباط ها عمومی کالج تهران، پزشک معالج مجتبی طحانی، عضو هیأت علمی دانش کده علم ها و فنون نوین دانشگاه تهران و مجری طرح تحقیقاتی سامانه فشارشکن نرم، کلیدی اعلام همین مطلب گفت: «با توجه به گستردگی خطوط آب شهری و اختلاف ارتفاع قابلتوجه بین تصفیهخانه تا مصرفکنندگان، عموماً جریان آب در خط لوله حساس فشار بالایی است. وی وجود پتانسیل بالا در بهره پروژههای برقآبی درونمجرایی به جهت تأسیسات انتقال و توزیع آب شهری را مسلم دانست و چالشهای فنّاورانه پیچیده را در راستای توسعه همین نیروگاهها، تهیه و تنظیم استوار فشار خروجی طبق کلیدی نیاز کانال مصرف؛ تثبیت فرکانس الکتریسیته تولیدی حیاتی وجود نوسانات زیاد دبی و اجرای پروژه در فضای محدود اتاقچه زیرزمینی عنوان کرد. اما کلیدی باز‌نگری قابلیت و امکان استعمال از پمپ به تیتر توربین و کاهش هزینه و روزگار احداث یک نیروگاه میکرو راستا توسعه و گسترش به کارگیری از همین نیروگاهها آماده شده است. وی افزود: خطوط انتقال و توزیع آب شهری، حالت و مجال منحصربهفردی را به مراد استحصال انرژی تجدیدپذیر موجود در جریان آب مهیا میکنند. به خواسته گزینش شیر فشار شکن مطلوب می بایست به فاکتورهایی از قبیل میزان فشار سیال موردنظر، اخلاف فشار محل ورود و خروجی، میزان جریان عبوری از شیر ، دمای گوشه و کنار و سیال، دسته سیال و … در همین شیرآلات به مراد کاهش فشار به وجود آمده در سیستم، یک فنر و دیافراگم طراحی شده است. در این زمان فنر که نیروی آن از نحوه پیچ تهیه می گردد، نیروی در بر خلاف جهت بر مرحله دیافراگم وارد می کند. مکانیزم کارایی شیر فشار شکن به این صورت است که سیال خروجی از شیر فشار شکن که فشار کمتری نسبت به سیال ورودی دارد، بر سطح دیافراگم فشار وارد می کند. در زمان نصب یک شیر فشار شکن نزدیک به یک بویلر، ارتقا دماي سیال باعث افزایش فشار در خروجی شیر فشار شکن هیدرولیک چیست فشارشکن میگردد. در صورتی که در همین صنعت کار میکنید؛ متاع یا این که خدماتی به جهت عرضه دارید یا این که قصد خرید کردن محصولات و تجهیزات برای ساختمان در دستساخت خوددارید، حتماً در در بین آگهیهای وبسایت بنا افزار کاوش کنید. هنگامی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط اهمیت تنظیم فشار شکن هیدرولیک وب سایت خویش باشید.
آخرین مطالب