اکسیژن مایع - تک گاز

دمای میعان اکسیژن حدود ۱۸۲- درجه سانتی گراد است. در به عبارتی زمان رئیس اتحادیه کشوری گازهای طبابت و صنعتی گفت

توسط ENSANEDIROOOOOOZ در 14 بهمن 1400
دمای میعان اکسیژن حدود ۱۸۲- درجه سانتی گراد است. در به عبارتی زمان رئیس اتحادیه کشوری گازهای طبابت و صنعتی گفته بود که به طور کلی در فصل تابستان ظرفیت ساخت اکسیژن حدود ۱۵ درصد کاهش مییابد و قطعی الکتریسیته شش ساعته در روزهای گذشته هم سبب شد ایجاد دستکم ۱۰ ساعت عقب بیفتد و تولید اکسیژن تقریبا نصف شد که در حالت موج پنجم دوام این حالت ممکن است ما را وادار به واردات اکسیژن کند. اما می توان گفت مصرف بیمارستان را در پیک پنجم تقریباً سه تا چهار برابر شده می باشد و بیمارستانهایی که در ۲۴ ساعت یک بار، توشه کپسول اکسیژن دریافت میکردند، درحال حاضر دستکم سه بار به عبارتی مقدار بار میبرند. همین دستگاه که از جداره های فولادی یگانه و یک لایه میانی عایق به جهت پرهیز از تبادل حرارتی و یک سیستم کندانسینگ جهت تبدیل اکسیژن مایع به گاز تشکیل شده است، اکسیژن مایع را در نقطه جوش خود؛ به این معنی که حدود ۱۸۲- نگهداری کرده و پس از خروج از مخزن دارای تبادل حرارتی و استفاده از سیستم کندانسینگ، اصلی فشار و فلو در دست گرفتن شده و ولی حساس خلوص نزدیک به صدرصد به نتورک مصرف انتقال می دهد. میعانات گازی از جمله اکسیژن مایع و نیتروژن مایع ، گازهای مایعی میباشند که اساسی نقطه جوش نرمال کمتر از -130 جايگاه فارنهایت (-90 جايگاه سانتی گراد) هستند. به گزارش ایسنا، اواخر اردیبهشت ماه مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنعت های وزارت صمت در نامهای به سازمان گسترش تجارت، اصلی اشاره به تصمیم هیئت وزیران در اردیبهشت امسال مبنی بر تفویض اختیار اعمال ممنوعیت یا محدودیت صادرات اقلام کرونا جهت تامین نیاز مرکزها درمانی، التماس کرده که برای جلوگیری از تمایل تولیدکنندگان به ایجاد گازهای یاد شده به جای اکسیژن و بداظهاری احتمالی، صادرات گاز نیتروژن (ازت) و آرگون تا اطلاع ثانوی ممنوع شود. صادقی افزود: از خصوصیات بارز همین سیستم ها؛ خلوص بالا در مقایسه با بقیه طریق های ایجاد اکسیژن؛ به این معنی که PSA در دستگاه های اکسیژن ساز مایع و سیلندرهای شارژ شده در رده های مخصوص و همینطور هزینه کل شده اکسیژن تولیدی زیر تر در مقایسه اصلی تامین و شارژ خرید اکسیژن مایع بیمارستانی سیلندر اکسیژن است.
آخرین مطالب