آشنایی با کاربردهای نیترات پتاسیم – ایمنی و خطرات

در مقیاس صنعتی، حساس یک واکنش جایگزینی دوگانه میان سدیم نیترات و پتاسیم کلرید می اقتدار به تولید ماده گزینه حیث دست یافت. نیترات پتاسیم یک ماده فعال همگانی هست که در خمیر دندان اثر ضد آلرژی تولید می کند. اصلی وجود آن که نیتروژن در هوا وجود داراست ولی تا زمانی که بوسیله باکتریهای خاک به شکل یک مادهی قابل جذب (نیترات و آمونیوم) به جهت گیاه تبدیل نشود، گیاه نمیتواند از آن بهره ببرد. همچنین اساسی توجه به نسبت 1 به 3 نیتروژن به پتاسیم، گیاه میتواند در ارتفاع فصل رشد، از نیتروژن به رخ قابل جذب استفاده بکند. همینطور کشاورزان غالبا این کود را در طول فصل رشد یا این که در خاک و یا از روش سیستم آب پاشی به کار گیری میکنند. این کود را در همگی پروسه رشد گیاه و برای اکثر طبیعت میوه، محصولات صیفی، نیشکر و کشتهای گلخانهای میتوان استفاده کرد. به طور کلی در دورهی زایشی، نیاز گیاه به پتاسیم و ازت به ترتیب ارتقاء و کاهش مییابد ولی این کاهش نیاز به مصرف ازت در گیاه، نباید باعث شود که مصرف ازت در آن به صفر برسد؛ از طرفی چون کود پتاسیم نیترات حاوی ازت هست و نسبت آن به پتاسیم 1 به 3 است، بهترین گزینه برای گیاه در همین دوره میتواند باشد. همانطور که میدانید، دو عنصر پتاسیم و نیترات به برهان برداشت فراوان بوسیله گیاه، عناصری میباشند که می بایست در ارتفاع دورهی رشد گیاه، همواره به میزان کافی وجود داشته باشند. گهگاه کود پتاسیم نیترات به جهت تحریک فرآیندهای فیزیولوژیکی یا غلبه بر کمبودهای مواد غذایی گیاه، به شکل یک محلول، بر بر روی شاخ و برگ گیاهان پاشیده میشود. از طرف دیگر در میان 1/0 تا 2 درصد از پتاسیم موجود در خاک، قابل دسترس است؛ این پتاسیم به رخ حل شده در ترکیب خاک قرار دارااست و در مبادلات دربین خاک رس و مواد ارگانیک مراقبت میشود. در بین 90 تا 98 % از پتاسیم موجود در خاک، در مواد معدنی غیرمحلول وجود دارد که در برابر تجزیهی شیمیایی مقاومت میکنند. یکی از بزرگترین مزیتهایی که کود پتاسیم نیترات دارد، تأمین میزان پتاسیمی می باشد که گیاه در هر عصر به آن نیاز دارد. از دیگر مزیتهای وجود پتاسیم در همین کود، ارتقا مقاومت گیاه نسبت به خشکی، شوری و آفات میباشد که خویش امتیاز ویژهای به حساب میآید. تابحال بسیار پیش امده که مقدار زیاد نیترات پتاسیم در لابراتوراها سبب انفجارهای وحشتناکی شده است. ذکر همین نکته حیاتی می باشد که پتاسیم نیترات ساخت شده اهمیت هر مورد از فرایندها با خواص یکسانی هست که همین امر نیز سبب محبوبیت همین کود است. درصورتیکه شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در مورد پتاسیم سیترات قیمت لطفا از تارنما ما دیدن کنید.

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort fud crypter kusadasi escort